Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Политика за устойчивост

Политика за устойчивост

Тук в хотел Calypso средата и природната атмосфера са ключов елемент от крайния продукт, който предлагаме на нашите гости. Построен на място, където съществува уникално съчетание на морски въздух и планинска свежест, от самото начало се разбира, че нашите мениджъри са ангажирани с опазването на околната среда и запазването на чиста и свежа природна територия.

В хотела имаме следните екологични политики:

Хотелът предприема различни действия за пестене на вода, които включват тоалетни с ниска степен на изтичане, както и аератори за пестене на загубите на вода, монтирани на мивки и душове.
Използваме мерки за пестене на енергия, включително: интелигентно използване на светлината в целия хотел и ниско енергийно осветление. Цялата електроенергия на апартаментите се активира с ключ-карта и скоро след това се дезактивира след изваждането на картата от контакта.
На вратата на балкона има инсталирана система за автоматично спиране, която гарантира, че климатичната инсталация в стаята се изключва автоматично, когато вратите са отворени.
Предлагаме на всеки служител безплатен транспорт с автобуси, които имат график, съобразен с работното време на всяка позиция в хотела, като по този начин се ограничава необходимостта от използване на лични автомобили.
Зелените площи в хотела се поддържат от специализиран персонал без използване на опасни или прекалено силни химикали. Цялото поливане на растенията и тревата се извършва чрез автоматична поливна система, която намалява използването на водата.
Персоналът също така гарантира, че никъде в района не навлизат отпадъци и че нашите гости са наясно с нашите политики за опазване на околната среда и минимално влияние на нашата дейност върху природата.
Ние предлагаме обучение на целия наш персонал за нашите екологични ангажименти, така че всеки член да разбира тяхната роля в постигането на нашите цели.
Внедрихме система за разделно събиране на отпадъците и информираме нашите гости и обучаваме своя персонал, за да ни помогне да намалим влиянието си върху природата.
Използваме само 100% целулозна тоалетна хартия, която е напълно водоразтворима.
Друг аспект от нашите политики за устойчивост предлага на нашите гости възможността да играят по-активна роля в поддържането на околната среда и повишаването на осведомеността по този въпрос, например чрез предоставяне на информационни карти в баните на гостите, които обясняват на гостите как да използват отново своите кърпи и спално бельо, за да намалим заедно прането и по този начин използването на водата.
Веднъж седмично организираме българска тематична вечеря, която включва традиционна кухня в бюфет-ресторанта. По време на тази вечеря нашият екип е облечен с фолклорни униформи, външно българско фолклорно танцово шоу представя традиционни танци и обичаи  с професионални танцьори. Предлагаме също на нашите гостите да опитат традиционния българска алкохолна напитка ракия.
 Нашите бъдещи цели са да продължим да използваме повече електричество и вода по-спестяващи начини, където това е възможно, да намаляваме количеството на отпадни води и разхищението на питейна вода, разхищаването на електричество. Имаме за цел да повишим дейностите свързани с местната общност и дарения, за различни местни каузи и подпомагането на местния бизнес и култура.

Политики свързани с общността

 В хотел Калипсо нашето ръководство се ангажира да работи с хората от региона и местния бизнес, за да подкрепя икономиката, общността и да защитава местните традиции.

 Ние уважаваме и се консултираме с местната общност по въпроси, които могат да засегнат живота в региона, като гарантираме, че техните виждания се вземат предвид при вземането на решения в бизнеса

 Активно управляваме и следим за закрилата на децата от злоупотреба или свързана с туризма сексуална експлоатация

 Подпомагаме местната общност чрез благотворителни или непарични дарения на училища, групи или инициативи, които работят за подобряване на живота на местните хора, опазване на околната среда или запазване на културата и традициите на дестинацията

 Активно купуваме храни и напитки от местни доставчици

 Популяризираме дестинацията за гости, като ги запознаваме с интереснте места в района и България, ресторантите, пазарите или занаятчийските центрове, за да ги насърчи да се запознават с храната, историята, културата и традициите на страната. На рецепцията на хотела има информационна папка, която дава информация за местната история, разглеждане на забележителности, култура и традиции.

 Предоставяме на гостите насоки за подходящ начин на обличане или поведение извън комплекса, особено когато посещават обекти с религиозна или културна значимост.

Политика свързани с човешките ресурси в хотел Калипсо

  В хотел Калипсо нашето ръководство се ангажира да осигури добри условия за работа на служителите и да защитива човешките права.

 Отношението към всички служители е справедливо и с уважение, независимо от тяхната сексуална ориентация, пол, възраст, етническа принадлежност, националност, религия или увреждане;
Всички служители са свободни да заемат работа по свой избор и да напуснат, когато изберат, без наказание, спазвайки условията в техните писмени договори;
Дружеството изплаща работни заплати, равни или по-голями от минимална работна заплата за страната (510 лв.);
Служителите работят с правилния брой часове, така че нашият бизнес да отговаря на националното или международното трудово право или стандартен стандарт. В случаите, когато служителите работят извънредно, трудът им се заплаща допълнително.
В компанията няма служители на възраст под осемнадесет години.
Бизнесът разчита в по-голямата част на хора от околността, като подпомага намаляването на безработицата в района.
Служителите се насърчават активно да се развиват в своите отдели, като подобряват уменията си чрез обучения, уроци по чужд език и възможности за развитие и израстване в дружеството.
На служителите на Калипсо се предлага да използват безплатно настаняване, храна, униформи, пране на униформи, транспорт до и от работа, здравно осигуряване и трудов договор.
Всички служители са свободни да се присъединят към синдикат или подобна организация, която е да защитава и представлява правата на служителите.