Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Общи условия

Общи условия

Общи условия за интернет резервации

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ
Настоящите условия за интернет резервации през интернет платформата www.calypso.bg на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД / наричан за кратко Хотелиер / задължават да се осигури заявената и платена от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, хотел, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка.

Всички забележки в резервационния формуляр нямат задължителен характер за Хотелиера и всички желания на клиента, попълнени във въпросното поле ще бъдат удовлетворени само при възможност.

В резервацията, под деца се приемат само лицата, които нямат навършени 14 години към датата на пристигането. Дете под 2 години не се отбелязва като такова в резервационната форма. Информация за него трябва да се отбележи в коментара в края на резервацията.


ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ
Цените в интернет страницата на Хотелиера са брутни с включено 9% ДДС, туристически данък  и застраховка. В рамките на 24 часа от изпращане за запитването, клиентът  ще получи ценова оферта с общата дължима сума в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца и от актуалната ценова оферта на хотела.

Хотелиерът запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си в зависимост от търсенето и наличните към момента свободни места. При вече направени, потвърдени и платени резервации дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

При извършване на резервация е необходимо да се заплати общата сума , указана в получената оферта. Плащането трябва да се осъществи попосочените по-долу начини на плащане най-късно до показания в офертата срок.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ
В случай на анулиране, неизползване на целия период или промяна на вече платена резервация от страна на клиента, Хотелиерът възстановява при поискване заплатената сума, като начислява неустойка в зависимост от датите за престой на резервацията:

Период: от 10.05.2023г. до 05.06.2023г.(включително) и от 14.09.2023г. до 30.09.2023г.(включително) - анулации без неустойка се правят до 2 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

Период: от 06.06.2023г. до 16.06.2023г. (включително)  и от 06.09.2023г. до 13.09.2023г.(включително) - анулации без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

Период: от 17.06.2023г. до 04.07.2023г. (включително) и от 24.08.2023г. до 05.09.2023г.(включително) - анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

Период: 05.07.2023г. - 23.08.2023г.(включително) - анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка за съответния хотел.

В случай на неявяване на госта в хотела и неизползване на резервацията той дължи като неустойка сумата за 2 нощувки за цялата стая . Останалата сума може да бъде възстановена.

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

В случаи на форсмажорни обстоятелства налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

При възстановяване на заплатени с кредитна или дебитна карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез транзакция по картата, с която е извършено плащането.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ
Разплащането може да се осъществи чрез:
 

1.Банков трансфер
Плащането на цялата сума трябва да се извърши на посочената в офертата банкова сметка и в указания срок. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати копие от платежното нареждане, вносната бележка или извлечение от електронното банкиране сканирано на e-mail: sales@wtc.bg или на факс: +359 52 986 046, като задължително се впише резервационния номер в основанието за плащане.

ВАЖНО!
Ако интернет резервацията не бъде платена в указания срок тя ще бъде автоматично анулирана от системата. При плащане по банков път и не изпратено копие от документа за плащането, резервация ще бъде отказана и премахната от резервационната система.

В случай, че сте възпрепятствани да платите сумата за извършена вече интернет резервация, моля уведомете ни на e-mail: sales@wtc.bg или на телефон: +359 52 986 047. При неспазване на това условие, Хотелиерът е в правото си да търси отговорност и неустойки за извършени и неплатени резервации!

При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

Моля, адресирайте Вашите въпроси, свързани с интернет резервации до e-mail: sales@wtc.bg или позвънете на телефон: +359 52 986 047.
 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Политиката за защита на личните данни на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД урежда вида на информация, която се събира от Потребителите, начина на нейното събиране и целите на нейното използване.

1. От Потребителите на сайта www.calypso.bg  собственост на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД,  се изисква да предоставят лични данни на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД единствено при заявка за резервация. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на съответната  резервационна система на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД.
2. При използване на резервационната система на сайта www.calypso.bg  Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, адрес на електронна поща и телефон за връзка.
3. „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не предоставя името и емайл адреса, който потребителят е посочил при извършване на резервацията, на трети лица с цел изпращане на търговска информация..
5. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет страницата няма да може да се използва за извършване на резервации или изпращане на запитване.
6. „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД /Удостоверение Номер 427488/ и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения във връзка с извършената от Потребителя резервация.
7. Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. „„Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД  като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.
8. „„Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивидуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД
9. „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
10. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.
11. „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД може да използва "бисквитки"(cookies) за събиране на информация относно предпочитанията на Потребители, като например избран език или регион, дестинация и дати на предишно търсене на продукт или услуга. Тази информация обикновено се деперсонализира и не се използва за други цели. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките в случай, че има такива.
12. Потребителят е съгласен „Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

РЕКЛАМАЦИИ
Всяка рекламация относно Вашият престой в хотела следва да бъде подадена директно към ръководството на  обекта при първа възможност, така че да бъде разгледано в максимално кратки срокове.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
„Уърлд Травел Кансълтанси“ ООД не носи отговорност в случай на налични грешки в сайта www.calypso.bg  и си запазва правото да променя, допълва или отменя отделните оферти без предварително известие.

ЗА НАС
„Уърлд Травел Кансълтанси” ООД
Адрес на управление/ Адрес за кореспонденция:
България, 9027 Варна, бул. „ Ян Хунияди”6, офис сграда Мейкър, офис 101
ЕИК: 201159630 / № по ДДС: BG 201159630
МОЛ: Стефан Димитров и Цанко Цветков
ТЕЛ: +359 52 986 047

При резервация е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ.